Alex Brenninkmeijer: ‘De Europese Rekenkamer is een bot wapen geworden’

De grote vraag is hoe lang Alex Brenninkmeijer het in Luxemburg gaat uithouden. De voormalige Nationale Ombudsman maakt de komende zes jaar deel uit van het 28 leden tellende college van de Europese Rekenkamer. Een instituut dat 140 miljard euro aan Europese subsidiegelden controleert.

Alex Brenninkmeijer: ‘De Europese Rekenkamer is een bot wapen geworden’

‘Besmet’ geld van cultuurfonds Ammodo: aannemen of niet?

Hoe ga je als cultureel topinstituut om met de herkomst van giften? Zijn ze bij het Concertgebouw kritisch over de achtergrond van de schenker en hoe hij zijn geld heeft verdiend? Spelen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen morele overwegingen een rol bij het aanvaarden van

‘Besmet’ geld van cultuurfonds Ammodo: aannemen of niet?