‘Besmet’ geld van cultuurfonds Ammodo: aannemen of niet?

Hoe ga je als cultureel topinstituut om met de herkomst van giften? Zijn ze bij het Concertgebouw kritisch over de achtergrond van de schenker en hoe hij zijn geld heeft verdiend? Spelen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen morele overwegingen een rol bij het aanvaarden van

‘Besmet’ geld van cultuurfonds Ammodo: aannemen of niet?